Username
Password
security image
WA Satria Seto Bhakti
WA Tjitjih Mulianingsih
al-quran-on-line-smp-puri-artha

Quran Surat Yusuf 12 : 100

100. Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud [763] kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf: ā€¯Wahai ayahku inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara- saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [763]. Sujud disini ialah sujud penghormatan bukan sujud ibadah.

Baca Surat » Yusuf »

www.m-edukasi.web.id blog guru