Username
Password
security image
WA Satria Seto Bhakti
WA Tjitjih Mulianingsih
al-quran-on-line-smp-puri-artha

Quran Surat Ash-Shaaffat 37 : 141

141. kemudian ia ikut berundi [1290] lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. [1290] Undian itu diadakan karena muatan kapal itu sangat penuh. Kalau tidak dikurangi mungkin akan tenggelam. Oleh sebab itu diadakan undian. Siapa yang kalah dalam undian itu dilemparkan kelaut. Yunus a.s. termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut sehingga ia dilemparkan ke laut.

Baca Surat » Ash-Shaaffat »

www.m-edukasi.web.id blog guru