Username
Password
security image
WA Satria Seto Bhakti
WA Tjitjih Mulianingsih
al-quran-on-line-smp-puri-artha

Quran Surat Ash-Shaaffat 37 : 21

21. Inilah hari keputusan[1275] yang kamu selalu mendustakannya[1276]. [1275] Hari keputusan maksudnya ialah hari Allah s.w.t. memberi keputusan dan pembalasan kepada hamba-Nya. [1276] Ayat 20 adalah percakapan yang terjadi antara sesama orang- orang kafir.

Baca Surat » Ash-Shaaffat »

www.m-edukasi.web.id blog guru