Username
Password
security image
WA Satria Seto Bhakti
WA Tjitjih Mulianingsih
al-quran-on-line-smp-puri-artha

Quran Surat Al Anbiyaa' 21 : 87

87. Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap [968]: ”Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.” [968]. Yang dimaksud dengan ”keadaan yang sangat gelap” ialah didalam perut ikan, di dalam laut dan di malam bari.

Baca Surat » Al Anbiyaa' »

www.m-edukasi.web.id blog guru